Hovedseksjon

Om Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er et studieforeberedende utdanningsprogram.
Det betyr at du som elev får generell studiekompetanse, samtidig som du får jobbet kreativt og skapende med prosjekter i mediefag. Nå som Medier og kommunikasjon har blitt studieforberedende har du også mulighet til å velge fag fra andre programområder fra skolen. For å lese mer om plan og timefordelingen, og hvilke valgmuligheter du har, kan du gå inn på www.vilbli.no

Hvorfor Medier og kommunikasjon?

I dagens samfunn er det et overflod av aktører som prøver å nå deg med et budskap. Tenk deg hvor mye informasjon du blir utsatt for i løpet av en dag: aviser, tv, sosiale medier, plakater, skolen, eller familie og venner. Noen prøver å få deg til å kjøpe deres varer og tjenester, andre vil opplyse deg om ting som skjer, eller bare underholde deg.
Alt dette handler om kommunikasjon, og på MK får du en grunnleggende forståelse av hvordan kommunikasjon fungerer. Du vil lære hvordan du kan engasjere andre med et budskap og få gjennomslagskraft for det du vil fortelle. Dette er en viktig kompetanse alle vil ha bruk for senere i livet.
På medier og kommunikasjon vil du også jobbe praktisk med å fortelle gjennom foto, film, lyd, tekst og nye medier. Du vil lage produkter innen ulike sjangere som journalistikk, reklame og informasjonsarbeid.
På Medier og kommunikasjon jobber elevene mye med prosjektarbeid, kreativitet og samarbeid. Elevene blir gode på å presentere og uttrykke ting de vil fortelle, og jobbe opp mot tidsfrister.
Medier og kommunikasjon er et fag for alle, fordi det gir verdifull kompetanse, uansett fremtidig karrierevalg. 

Nb: Vi tilbyr bare Matematikk 1P og 2P på MK

Hvorfor Medier og kommunikasjon på F21? 

F21 tilbyr det beste utstyret og de beste fasiliteter for Medier og kommunikasjon. Vi har svært dyktige lærere, der mange har lang erfaring fra mediebransjen. Alle elevene disponerer sin egen bærbar Mac Book Air med det siste av profesjonell programvare.
I tillegg har vi har mange spesialrom:

* TV-studio
* Foto-studio
* Animasjons-studio
* Grafisk-studio
* To lyd-studioer
* Egne rom for videoredigering
* Auditorium med utstyrt for konsert og kino

Dette gjør at vi kan jobbe nært opptil bransjestandard. MK-elevene har egen nettside der de publiserer studentarbeider, F21.tv

Se den enkelte

Vi er opptatt av å se hver enkelt elev, og vi jobber hardt for å legge til rette for at elevene får en skolehverdag tilpasset sine behov og muligheter. Tett oppfølging fra lærer og samarbeid med hjemme, er en viktig del av dette arbeidet. 

Trygghet og tilhørighet

Trygghet og tilhørighet er et viktig trivselsmoment for de aller fleste, spesielt i
overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Det er en prioritert del av opplæringen at den sosiale delen fungerer.
Lykkes vi her, får vi motiverte og trygge elever. Vi legger derfor stor vekt på ha en inkluderende og sosial oppstartsuke med morsomme aktiviteter. Blant annet har vi "Back to School Party" der vi alltid får fint vær. 

 

Film og fjernsynsstudio

Film- og TVproduksjon Opptak i tv-studio

På F21 er produksjon av film og TV-program et satsingsområde på Medier og kommunikasjon. I tillegg til våre egne magasinprogrammer på F21.TV, gjør vi utvalgte oppdrag og har samarbeid med profesjonelle aktører. Det siste skoleåret har vi hatt et studiosamarbeid med Snøball Film AS, Vålerenga Hockey, vi har produsert film for Kjellsås IL (Ski NM i Holmenkollen) og laget TV-show av Oslo-finalen i Ungdommens Kulturmønstring på Sentrum Scene.

 

Profesjonelt utstyr

F21 har et moderne film- og fjernsynsstudio for HD produksjon, og er spesialbygd for bruk i undervisningen. Utstyret er portabelt og kan benyttes utenfor studio. Det gjør at vi kan lage flerkameraproduksjoner utenfor studio.

Maria, Thea og Josefine elever på Medier og kommunikasjon

Maria, Thea og Josefine 1MK elever

"Vi liker F21 fordi det er et godt miljø, veldig godt utstyr på MK og lærerne er flinke"

Foto/tekst: Remi Miguez, Defne Yildirim og May Berit Olsen