Valgfag Ungdomstrinnet

Fyrstikkalleen skole

På 8. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Design og redesign
 • Forskning i praksis
 • Medier og informasjon
 • Fysisk aktivitet og helse

 

På 9. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Design og redesign

 

På 10. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Sal og scene

  

Mer informasjon om valgfagene hos Utdanningsdirektoratet 

Valgfag på F21

For å finne læreplaner og veiledning for valgfag på ungdomstrinnet kan du lese mer på UDIR sin hjemmeside: www.udir.no/valgfag

Drawing of a city