Valgfag Ungdomstrinnet

Fyrstikkalleen skole

På 8. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Medier og informasjon
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Programmering

 

På 9. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Sal og scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Design og redesign
 • Programmering

 

På 10. trinn tilbys følgende valgfag:

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Sal og scene
 • Programmering

  

Mer informasjon om valgfagene hos Utdanningsdirektoratet