Eksamen

Fellessensur, karakter og klage – høsteksamen 2018

Dato for fellessensur for høsteksamen er torsdag 3.januar. Dette betyr at karakteren fra eksamen som du har tatt på F21, mest sannsynlig er tilgjengelige fra og med kl 9 fredag 4.januar. Hvis du ønsker å få vite hvilken karakter du fikk på eksamen, ta kontakt med resepsjonen.

Hvis du ønsker å klage på karakteren, er hurtigklagefristen 10 dager etter at karakteren er blitt gjort tilgjengelig (altså 14. januar). Ordinær klagefrist er 24.januar.

Fra udir: (https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#klage-pa-karakter)

Vil du klage på karakteren din?

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • må levere klagen skriftlig
 • ikke trenger å begrunne klagen din
 • må undertegne klagen din
 • skal levere klagen til skolen din

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen.

VH F21

Eksamen

10.trinn

Du skal opp til en muntlig og en skriftlig eksamen.
10.trinn skriftlig eksamen
Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • norsk (2 dager, en dag med bokmål og en dag med nynorsk)
 • matematikk
 • engelsk

10.trinn muntlig eksamen
Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • KRLE
 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk fordypning

VG1

Ca 20 % av elevene kommer opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen
Du kan altså komme opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen.
1MK: du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag
VG1 - Skriftlig (offentliggjøring av trekk er 15.mai)
Du kan komme opp i følgende fag:
engelsk eller matematikk 1p /1t
VG1 - Muntlig:

 • naturfag (1st/1mk)
 • matematikk 1p/1t (1st/1mk)
 • samfunnsfag (1st)
 • geografi (1st)

VG2

Du skal opp til en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.
2MK: Du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag.

3ST:

Du skal ha til sammen 4 eksamener.
Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 25.mai.
I tillegg skal dere ha:

 • To skriftlige og en muntlig eksamen.
 • Unntak:

Hvis skriftlig eksamen i de fagene du kan bli trukket ut i er på samme dag, eller du har 2 programfag med muntlig eksamen, vil du bli trukket ut til 1 skriftlig og 2 muntlige eksamener.

3MK:

Du skal ha til sammen 3 eksamener
Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 25.mai.
I tillegg skal dere ha:

 • Mediefagseksamen
 • og en skriftlig eller en muntlig eksamen

Privatisteksamen

 • Oppmelding på privatistweb velg fylke Oslo
 • Oppmeldingsfrist våreksamen 1. februar og høsteksamen 15. september
 • Priser for privatisteksamen finner du på udir sin hjemmeside: udir.no
Drawing of a city