Eksamen

Skriftlig eksamen:

Informasjon om hjelpemidler, eksamensreglement, oppmøtetider osv finner du i informasjonsheftet fra F21 her på hjemmesiden. Les dette! (Vedlegg)
Eksamensplan med datoer finner du også her. (vedlegg)

Datoer for skriftlig eksamen i morsmål er:

  • 14.november: morsmål nivå I
  • 15.november: morsmål nivå II
  • 16.november: morsmål nivå III

Muntlig eksamen i morsmål:

Dersom du har meldt deg opp og ikke mottatt brev om dato og oppmøtested innen 25.10 (eksamensplan), ta snarest kontakt med resepsjonen på F21.
Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde på eksamen (bankkort med bilde og fullt fødselsnummer, pass, førerkort).
Les informasjonsskrivet "Viktig informasjon til kandidaten" fra Privatistkontoret her på hjemmesiden.

Utdanningsdirektoratet side om eksamen.

Lykke til til alle som skal avlegge eksamen!

Privatisteksamen

Oppmelding på privatistweb velg fylke Oslo
Oppmeldingsfrist 1. februar og 15. september
Priser:

  • Nytt/ikke bestått fag kr 1000
  • Forbedring av eksamen kr 2000

 

Les mer på Privatistkontoret sine nettsider

Drawing of a city