Hovedseksjon

Våreksamen

ELEVER SOM HAR MELDT SEG OPP TIL PRIVATISTEKSAMEN PÅ PRIVATISTWEB.NO

Elever som selv har meldt seg opp til privatisteksamen i vår på privatistweb.no, finner oppdatert informasjon om privatisteksamen på privatistkontorets nettside

 

ELEVER SOM HAR BLITT MELDT OPP TIL PRIVATISTEKSAMEN AV SKOLEN

Elever som er meldt opp til privatisteksamen i vår av skolen (hovedsakelig morsmål) har allerede fått informasjon om gjennomføringen. Informasjon om skriftlig privatisteksamen har her blitt sendt ut per epost og i tillegg har skolen også ringt til elevene dette gjelder. Informasjon om muntlig eksamen har blitt sendt ut i posten.

 

Eksamen på F21

FELLESSENSUR, KARAKTER OG KLAGE – VÅREKSAMEN 

Fra og med onsdag 21 juni(sted og klokkeslett- se skolens hjemmeside) og i vanlig kontortid de
påfølgende dagene kan du få vite resultatet av eksamen. Du må vise gyldig legitimasjon for å få
oppgitt karakter i faget.

Hvis du ønsker å klage på karakteren, er klagefristen vanligvis 10 dager etter at karakteren er blitt gjort tilgjengelig. På Vg3 er det også mulig å levere en hurtigklage på standpunktkarakteren og skriftlig eksamenskarakter slik at en ev endring blir sendt til Samordnet opptak før opptaksfristen. Klagefrister : se kalenderen på hjemmesiden vår.

For mer informasjon om klage på karakterer se også på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Resultatet av klagen (standpunktkarakter og skriftlig eksamenskarakter) kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din. Når det gjelder muntlig eksamen, kan du bare klage på formelle feil men ikke på karakteren og du bør levere klagen samme dag. Dersom du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Vil du klage på karakteren din?

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • Du bør rådføre deg med en lærer før du klager på skriftlig eksamenskarakter
 • Du må levere klagen skriftlig
 • Du trenger ikke å begrunne klagen din
 • Du må undertegne klagen din
 • Du må levere klagen til skolen din

Hvis du er under 15 år, må foresatte signere klagen.

Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen.

EKSAMEN

10.TRINN

Du skal opp til en muntlig og en skriftlig eksamen.

10.trinn skriftlig eksamen  (offentliggjøring av trekk er 12.mai)

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • norsk (2 dager, en dag med bokmål og en dag med nynorsk)
 • matematikk
 • engelsk

10.trinn muntlig eksamen:

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • KRLE
 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk fordypning

VG1

Ca 20 % av elevene kommer opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen

Du kan altså komme opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen.

VG1 skriftlig eksamen (offentliggjøring av trekk er 12.mai)

Du kan komme opp i følgende fag:

 • engelsk
 • matematikk 1p /1t

VG1 muntlig eksamen:

 • naturfag (1st/1mk)
 • matematikk 1p/1t (1st/1mk)
 • samfunnsfag (1st)
 • geografi (1st)
 • praktisk eksamen i mediefag (1mk)

VG2

Du skal opp til en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.

2IM

Alle skal ha tverrfaglig eksamen. I tillegg blir 20% trukket opp i muntlig eller  skriftlig. 

2MK: Du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag, eller en skriftlig eller muntlig eksamen. 

3ST:

Du skal ha til sammen 4 eksamener.

Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 22.mai.

I tillegg skal dere ha to skriftlige og en muntlig eksamen. Hvis skriftlig eksamen i de fagene du kan bli trukket ut i er på samme dag, eller du har 2 programfag med muntlig eksamen, vil du bli trukket ut til 1 skriftlig og 2 muntlige eksamener.

3MK:

Du skal ha til sammen 4 eksamener

Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 22.mai.

I tillegg skal dere ha ytterligere tre eksamen (skriftlig/muntlig/praktisk eller muntlig-praktisk) og minst et av disse fagene skal være innen programområdet MK

Privatisteksamen

 • Oppmelding på privatistweb velg fylke Oslo
 • Oppmeldingsfrist våreksamen 1. februar og høsteksamen 15. september
 • Priser for privatisteksamen finner du på udir sin hjemmeside: udir.no

Dokument 1: Informasjonshefte til elever VGS 2023

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2023

Informasjon til kandidaten vår 2024

Eksamensinformasjon vakter vår 2024