Eksamen

FELLESSENSUR, KARAKTER OG KLAGE – VÅREKSAMEN 2019

Dato for fellessensur for våreksamen er mandag 17.juni-onsdag 19.juni. Dette betyr at karakteren fra eksamen som du har tatt på F21, mest sannsynlig er tilgjengelige fra og med kl 12 torsdag 20.juni. Hvis du ønsker å få vite hvilken karakter du fikk på eksamen, ta kontakt med resepsjonen.

Hvis du ønsker å klage på karakteren, er klagefristen vanligvis 10 dager etter at karakteren er blitt gjort tilgjengelig. På Vg3 er det også mulig å levere en hurtigklage på standpunktkarakteren og skriftlig eksamenskarakter. Klagefrister : se kalenderen på hjemmesiden vår.

For mer informasjon om klage på karakterer se også på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Resultatet av klagen (standpunktkarakter og skriftlig eksamenskarakter) kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

Vil du klage på karakteren din?

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • Du bør rådføre deg med en lærer før du klager på skriftlig eksamenskarakter
 • Du må levere klagen skriftlig
 • Du trenger ikke å begrunne klagen din
 • Du må undertegne klagen din
 • Du må levere klagen til skolen din

 

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen.

 

EKSAMEN

10.TRINN

Du skal opp til en muntlig og en skriftlig eksamen.

 

10.trinn skriftlig eksamen  (offentliggjøring av trekk er 14.mai)

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • norsk (2 dager, en dag med bokmål og en dag med nynorsk)
 • matematikk
 • engelsk

 

10.trinn muntlig eksamen:

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • KRLE
 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk fordypning

 

VG1

Ca 20 % av elevene kommer opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen

Du kan altså komme opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen.

 

VG1 skriftlig eksamen (offentliggjøring av trekk er 15.mai)

Du kan komme opp i følgende fag:

 • engelsk
 • matematikk 1p /1t

 

VG1 muntlig eksamen:

 • naturfag (1st/1mk)
 • matematikk 1p/1t (1st/1mk)
 • samfunnsfag (1st)
 • geografi (1st)
 • praktisk eksamen i mediefag (1mk)

 

VG2

Du skal opp til en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.

2MK: Du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag.

 

3ST:

Du skal ha til sammen 4 eksamener.

Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 23.mai.

I tillegg skal dere ha to skriftlige og en muntlig eksamen. Hvis skriftlig eksamen i de fagene du kan bli trukket ut i er på samme dag, eller du har 2 programfag med muntlig eksamen, vil du bli trukket ut til 1 skriftlig og 2 muntlige eksamener.

 

3MK:

Du skal ha til sammen 4 eksamener

Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 23.mai.

I tillegg skal dere ha ytterligere tre eksamen (skriftlig/muntlig/praktisk eller muntlig-praktisk) og minst et av disse fagene skal være innen programområdet MK