Hovedseksjon

Skolebytte til F21 for ungdomstrinnet

Hvis du ønsker å begynne på F21 på ungdomstrinnet, men egentlig sokner til en annen ungdomsskole, må du søke om skolebytte.

For elever til 8. trinn er det søknadsfrist 17. mars.
Hvis skolen har for mange søkere, vil korteste gangavstand til skolen i følge www.ruter.no legges til grunn for hvem som tas inn.
Folkeregistrert adresse 17. mars vil være den adressen som skolen tar utgangspunkt i.

 • Det tas ikke hensyn til at man har planlagt å flytte inn i skolens inntaksområde etter 17. mars
 • Sosiale hensyn tas kun i helt spesielle tilfeller
 • Søknadene vil bli behandlet i løpet av april 
 • Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad, kommer i digital postkasse i løpet av april 
 • Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

 Oslo kommunes informasjon om skolebytte.

Skolebytte for ungdomsskolen

Søknaden bør inneholde:

 • Navn på elev og foresatte
 • Adresse

        - Eventuelt ny adresse hvis dere har planlagt å flytte

 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Årsak til ønske om skolebytte
 • Hvilken skole det søkes fra
 • Annen informasjon om eleven som skolen burde kjenne til