Fraværsregler VGS

Høsten 2016 fikk videregående skoler et nytt fraværsreglement å forholde seg til. Så hva gjør du om du har vært borte eller planlegger å være borte fra skolen?


Reglene er slik nå at har du mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag så har du ikke rett på karakter i det faget. For å få fraværet gyldig må du fremlegge dokumentasjon.

Unntak som må dokumenteres skriftlig innen en uke:

  • Helse og velferdsgrunner:

 - Lege, BUP, tannlege,

  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå – f.eks. idrett eller kultur
  • Forsinkelse i kollektivtrafikken
  • To dager pr. år til religiøse høytider utenom Den norske kirke
  • Rettigheter etter opplæringsloven:

 - Rådgivning på skolen
 - Møte med PP-tjenesten
 - Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 - Elevrådsarbeid som er godkjent av skolen
 - Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

  • Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon

 

Dokumentasjon

 Har du eller skal du være borte pga. hendelser eller arrangement som er gyldige så skal du ta med dokumentasjon på dette til din kontaktlærer. Denne vil sørge for at fraværet ditt får riktig kode.

Planlegger du å være borte fra skolen er det viktig at du så tidlig som mulig orienterer din kontaktlærer om dette og leverer inn søknad om permisjon.

Les mer om fraværsreglene HER