Hovedseksjon

Fraværsregler VGS

Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 fraværsgrense i videregående skole. 
I  skrivet "Fyrstikkalleen skole fraværsregler" kan du lese om regelverket, kodene som brukes og hvordan du blir varslet.
Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.

 • Hvis eleven har mer enn 10 prosent udokumentert fravær, vil eleven ikke
  få karakter i faget.
 • Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha
  inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en
  unntaksbestemmelse.
 • Har eleven mer enn 15 prosent udokumentert fravær kan eleven uansett
  årsak ikke få karakter i faget.

Vær oppmerksom på at det kan være andre grunner til at eleven ikke kan få
karakter: Dersom eleven ikke har deltatt i undervisningen på en måte som har
gitt læreren vurderingsgrunnlag, f.eks. ved fravær på prøver og andre
vurderingssituasjoner. Å ha mindre enn 10 prosent udokumentert fravær er altså
ingen garanti for at eleven får karakter.
Vi skiller mellom fravær som er dokumentert og dermed ikke omfattes av
fraværsgrensen og udokumentert fravær som omfattes av fraværsgrensen.
Dokumentert fravær teller ikke med i beregningen av fraværsprosenten i faget.
Forutsetningen er at eleven leverer gyldig dokumentasjon.

Les mer om fraværsreglene HER