Krav til matematikk ved høyere studier

Forskjellige skoleelementer

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. Dette kan få konsekvenser for hvilke programfag du bør velge for å komme inn på et av disse studiene.

Du kan selv sjekke spesielle opptakskrav på Samordna opptak (https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/om-spesielle-opptakskrav/)