Krav til matematikk ved høyere studier

Forskjellige skoleelementer

Viktig for alle VGS1 elever!

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.

I dokumentet her ser du hvilke studier det gjelder. Dette kan få konsekvenser for hvilke programfag du bør velge for å komme inn på et av disse studiene.

Skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur og miljø