Hovedseksjon

Vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere kan du ha elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). NVB brukes av Samordna opptak og lærestedene til kontroll og poengberegning i opptaket til høyere utdanning.

Alle elever som har fullført og bestått på Fyrstikkalleen skole får i tillegg utdelt vitnemålet i papirformat. Dersom du skal levere fra deg vitnemålet må du kun gi fra deg en kopi og beholde originalen selv. Skolen kan være behjelpelig med å kopiere og stemple med Rett kopi som du kan gi fra deg.

Mer informasjon på Oslo kommune sine sider om vitnemål.

 

Forbedret eller tatt opp fag
Dersom du har forbedret karakterer eller tatt opp fag må du kontakte den videregående skolen avsluttet utdanningen på for å få laget nytt vitnemål. Sørg for å ta kontakt med din avgangskole i god tid før søknadsfristen da det er noe saksbehandlingstid på å få laget nytt vitnemål.


Oversettelse av vitnemål
Avgangsskolen kan være behjelpelig med å oversette ditt vitnemål til engelsk dersom du skal søke skole i utlandet. Sørg for å ta kontakt med din skole i god tid før søknadsfristen da det er noe saksbehandlingstid på å få oversatt vitnemål. Andre språk skolen har mulighet til å oversette til er fransk, tysk og spansk.

 

Vitnemål/kompetansebevis i perioden 28-31

Hvis du trenger et vitnemål/kompetansebevis i perioden uke 28-31, kan du henvende deg til Utdanningsetaten:
Grensesvingen 6, Helsfyr
Telefon: 960 91 800

Mandag–onsdag: 12:00–15:00
Torsdag: 12:00–16:00
Fredag: 12:00–15:00

Henvendelser før uke 28 og etter uke 31 mottas på egen skole.

Fakta om vitnemål

  • Vitnemål

får du når du har fullført og bestått videregående skole i Norge.
Overføres til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

 

  • Kompetansebevis

får du dersom du ikke har bestått alle fag i videregående skole.
Overføres ikke til NVB