Ledelse og ansatte

Fungerende rektor:

Mari Indregard 

Mari Indregard

mari.indregard@ude.oslo.kommune.no

Telefonnr: 22 68 54 85

  

 

 

 

Fungerende assisterende rektor/ avdelingsleder Medier og kommunikasjon: 

Niklas BrinchmannNiklas Brinchmann

Trinnansvarlig MK3

niklas.brinchmann@ude.oslo.kommune.no

Telefonnr: 22 37 73 03

 

 

 

Avdelingsleder elev-team:

Anders Kletthagen (i permisjon til 1.november)

Anders Kletthagen

Monika Julsrud vikar

Trinnansvarlig 8.trinn

monika.julsrud@ude.oslo.kommune.no

Telefonnr: 22 67 08 39

 

 

 

 

Avdelingsleder Språk, samfunnsfag og økonomi: Miriam Andersen

Miriam Rygh Andersen

Trinnansvarlig 9. trinn

miriam.rygh.andersen@ude.oslo.kommune.no

Telefonnr: 22 68 74 45

 

 

 

Avdelingsleder Norsk: Linn Helen Ørmen Avdelingsleder Norsk

Linn Helen Ørmen

Trinnansvarlig 1 ST

linn.helen.ormen@ude.oslo.kommune.no

Telefonnr: 22 67 03 74 

 

 

 

Avdelingsleder Realfag: Kristin Hvalgård Borg

Kristin Hvalgård Borg

Trinnansvarlig 10. trinn

Telefornnr: 22 37 55 63

 

 

Studieleder:

Mikael Skovlie Avdelingsleder realfag

Mikael Skovlie

Trinnansvarlig 3ST

mikael.skovlie@ude.oslo.kommune.no
Telefonnr: 22 19 23 80


 


Avdelingsleder Drift og IKT:  

Lasse Johnsen Avdelingsleder drift

Lasse Johnsen  
lasse@f21.no                                                                                                                                       

Telefonnr: 95 75 02 23/ 22 57 18 37 

 

 

 

 

 

Avdelingsleder: Avdelingsleder Merkantiltansatte Kristin Moen

Kristin Moen

Økonomiansvarlig og trinnansvarlig 2ST

kristin.moen@ude.oslo.kommune.no 

Telefonnr: 22 37 67 47 

   

 

 

 

Kontoret

Kontorleder: Kontorleder Berit Trandem Høiås

Berit Trandem Høiås

Tlf. 22670375

berit.trandem.hoias@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

Konsulent:  

Marianne Søttar Hanssen

Marianne Søttar Hanssen

Tlf. 22686290

marianne.sottar.hanssen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Resepsjonist:

Lill Hildal Lill Hildal resepsjonist

Tlf. resepsjonen: 23 46 37 00

lill.hildal@ude.oslo.kommune.no

IKT - avdelingen

IKT - ansvarlig: IKT ansvarlig Espen Karslen

Espen Karlsen

support@f21.no

 

 

 

 

 

 

 

IKT - konsulent: IKT-konsulent Jamal Nadir

Jamal Nadir

support@f21.no

 

 

Telefonnr. IKT: 45 90 98 25

Biblioteket

Spesialbibliotekar Elisabeth Walsøe Wøhni Spesialbibliotekar

Elisabeth Walsøe Wøhni

elisabeth.walsoe.wohni@ude.oslo.kommune.no

 

 

Bibliotekkonsulent 

Bibliotekkonsulent Trine-Lise Børstein

Trine-Lise Børstein

 

 

 

 

 

 

 

trine-lise.borstein@osloskolen.no

 

Telefonnr. biblioteket: 22 57 20 97/ 22 57 20 96