Hovedseksjon

Programområdene for studiespesialisering

I Vg2 og Vg3 skal du velge programområde  og programfag. På F21 tilbyr vi et variert utvalg av  programfag innen begge programområdene.
Hvilke fag som skolen faktisk tilbyr er avhengig av elevens fagvalg og kan derfor variere fra år til år.
Med forbehold for endringer, tilbyr vi følgende fag hos oss skoleåret 2021/2022:

Programområde for realfag (REA)

 • Matematikk R1 og R2
 • Matematikk S1 og S2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Språkfag:

 • Engelsk 1 (tidligere Internasjonal engelsk)
 • Engelskspråklig litteratur og kultur
 • I tillegg er det mulighet for å velge språk fra det bydekkende tilbudet (russisk, japansk, latin og koreansk)

Samfunnsfag:

 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Historie og filosofi 1 
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2

Økonomifag:

 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Entreprenørskap 1 og 2
 • Økonomistyring og Økonomi og ledelse.

Matematikkfag:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1

Fra og med skoleåret 2022/2023 godkjennes matematikk R2/S2 som fordypningsfag også innenfor programområdet SSØ.

Elever har kjemi