Hovedseksjon

Halvårsvurdering i norsk med to karakterer

Høsten 2013 ble Fyrstikkalleen skole, blant 150 skoler i landet, med i Utdanningsdirektoratets prosjekt som omhandler halvårsvurdering med én eller to karakter i norsk for elever på 8. trinn, 9. trinn, Vg1 og Vg2. F21 skal fortsette med dette prosjektet skoleåret 2019/2020.

Hva går prosjektet ut på?

* Elevene vil på 8. 9. Vg1 og Vg2 få to karakter i norsk, en i skriftlig og en i muntlig. Det vanlige er tre karakterer – en i hovedmål, en i sidemål og en i muntlig.

* På 10. trinn og Vg3 får elevene tre karakterer og vitnemålet vil ikke avvike fra et ordinært vitnemål.

* Om elevene, av ulik grunn, skulle bytte skole, eller søke seg til utlandet på Vg2, vil faglærer i norsk sette tre karakter til sommeren.

* Man kan reservere seg fra prosjektet.

Karakterene eleven får etter 8. 9. Vg1 og Vg2, kalles halvårsvurdering. Selv om eleven får to karakter i norsk de to første årene, vil eleven få opplæring og bli vurdert i muntlig, hovedmål og sidemål.

F21 sin begrunnelse for å være med i prosjektet

En redusering av antall karakterer i faget vil gi rom for å arbeide grundigere med læreplanmålene. Man unngår en del av vurderingsjaget som oppstår når man har tre karakterer i et firetimers fag. Elevene vil ha en bedre progresjon i norskfaget ved at de får mer tid til fordypning, diskusjon og refleksjon i de ulike temaene som blir behandlet.

F21 har fokus på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, med spesiell satsning på skriving. En reduksjon av karakterer i faget vil bety at elevene kan jobbe mer systematisk med skriving over lengre tid. Dette vil også ha en positiv påvirkning på elevenes resultater i andre fag.

Systematisk arbeid over lengre tid gir også større rom for vurdering for læring. Dette er noe skolen har jobbet med over flere år. Her har vi sett at kvaliteten på tilbakemelding/veiledning er sentral for elevens læringsutbytte. Med andre ord vil en reduksjon av karakterer øke elevens utbytte av vurderingsarbeidet.

For å understøtte dette prosjektet kan du lese "Fra karakterjag til læring – fra dommer til trener" som forteller om Nordlandsforskning sine studier ved to skoler som har fulgt forsøket (NF-notat nr. 1005/2012). Se https://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Nordlandsforskning/Forsok-med-en-karakter-i-norsk-viser-gode-resultater/

Ønsker du mer informasjon om dette, eller ditt barn ønsker å reservere seg mot forsøket kan du kontakte avdelingsleder i norsk; Linn Helen Ørmen Linn. Helen.Ørmen@ude.oslo.kommune.no

Karakterforsøk i norsk