Læringspartner

Gjeng med ungdom sitter i solen.

På F21 vil vi deg en trygg og god skolestart med fokus både på det sosiale og det faglige. I år innfører vi derfor læringspartner (LP) på 8.trinn og Vg1. Fra og med første skoledag vil du få en eller to faste læringspartnere du skal samarbeide tett med de 3 første ukene av skoleåret. LP har ansvar for å følge hverandre opp både faglig og sosialt. Etter 3 uker, og regelmessig gjennom hele skoleåret, bytter du læringspartner. Slik vil alle bli kjent på kryss og tvers i klassen. Dette betyr ikke at skolen skal tvinge fram vennskap. Læringspartner er en forberedelse til arbeidslivet gjennom å øve på å være en god kollega. Lærerne deres vil følge dere tett opp og sørge for at dere får støtte og veiledning i enkelttimer og underveis i skoleåret.

Mål:

  • en mykere overgang fra barne-/ ungdomsskole til ungdomsskole/videregående.
  • å skape tette og trygge klassemiljø tidlig.
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen.
  • å bli en god kollega – skape en «vi – kultur», som gjør elevene bedre i stand til å møte skolehverdagen og, etter hvert, arbeidslivet som sosialt kompetente mennesker.
  • å øke elevmedvirkningen i klasserommet ved at elevene hjelper og støtter hverandre faglig og sosialt, samarbeider i timene og formidler læringsstoffet til hverandre.
  • at elevene gir og får konstruktive tilbakemeldinger av hverandre, kommuniserer og diskuterer. Slik lærer vi mer og blir tryggere i klasserommet.