Hovedseksjon

Læringspartner

Gjeng med ungdom sitter i solen.

På F21 vil vi gi deg en trygg og god skolestart med fokus både på det sosiale og det faglige. Vi har læringspartner (LP) på alle trinn. Fra og med første skoledag får du en eller to faste læringspartnere du skal samarbeide tett med de 3 første ukene av skoleåret. LP har ansvar for å følge hverandre opp både faglig og sosialt. Etter 3 uker, og regelmessig gjennom hele skoleåret, bytter du læringspartner. Slik vil alle bli kjent på kryss og tvers i klassen. Dette betyr ikke at skolen skal tvinge fram vennskap. Læringspartner er en forberedelse til arbeidslivet gjennom å øve på å være en god kollega. Lærerne deres vil følge dere tett opp og sørge for at dere får støtte og veiledning i enkelttimer og underveis i skoleåret.

Mål:

  • en mykere overgang fra barne-/ ungdomsskole til ungdomsskole/videregående.
  • å skape tette og trygge klassemiljø tidlig.
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen.
  • å bli en god kollega – skape en «vi – kultur», som gjør elevene bedre i stand til å møte skolehverdagen og, etter hvert, arbeidslivet som sosialt kompetente mennesker.
  • å øke elevmedvirkningen i klasserommet ved at elevene hjelper og støtter hverandre faglig og sosialt, samarbeider i timene og formidler læringsstoffet til hverandre.
  • at elevene gir og får konstruktive tilbakemeldinger av hverandre, kommuniserer og diskuterer. Slik lærer vi mer og blir tryggere i klasserommet.