Strategisk plan

F21 har høye ambisjoner på alle elevers vegne og søker hver dag etter nye måter å forbedre oss på. Skolens strategiske plan lages for ett år av gangen og det er begrenset hvor mange større satsninger skolen kan ha hvert år. Strategisk plan viser derfor ikke alle skolens satsninger, men kun de tingene vi har ekstra fokus på akkurat i år.

I år har F21 tre store satsningsområder:

Vurdering:

Dette er skolens aller største satsningsområde og skal gå over tre år. Vi vet at gode tilbakemeldinger til elevene er noe av det som gir størst effekt på elevenes læring. Vi ønsker også å gjøre elevene mer delaktige i egen læringsprosess gjennom bruk av blant annet egenvurdering og kameratvurdering. For å skape forutsigbarhet for alle satser skolen også på baklengs planlegging. Det er det elevene skal sitte igjen med på slutten av skoleløpet som skal være styrende for aktivitetene i klasserommet, ikke omvendt.

Elevmiljø:

Det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å skape et så godt elevmiljø som overhodet mulig! Vi ønsker at elevene skal se på F21 som noe mer enn bare en skole. Vi ønsker at de kommer hit og spiser frokost sammen med oss, at det gjør lekser her, at de er med på fritidsinteressene sine her og at de starter klubber og foreninger her. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber kontinuerlig for et trygt skolemiljø for alle som går her.

Norskfaget

Norsk er det største faget i skolen, både i timeantall og i antall standpunktkarakterer. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Faget åpner en arena der elevene får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. På F21 ønsker vi å utvikle norskfaget gjennom systematisk arbeid med prosessorientert skriving, tett oppfølging av elevenes lese- og skrivestrategier, tverrfaglighet, dybdelæring og baklengs planlegging av treårsplaner, årsplaner og undervisningsperioder.