Strategisk plan

F21 har høye ambisjoner på alle elevers vegne og søker hver dag etter nye måter å forbedre oss på. Skolens strategiske plan lages for ett år av gangen og det er begrenset hvor mange større satsninger skolen kan ha hvert år. Strategisk plan viser derfor ikke alle skolens satsninger, men kun de tingene vi har ekstra fokus på
akkurat i år.
I år har F21 tre store satsningsområder:

Vurdering:

  • Dette er skolens aller største satsningsområde og skal gå over tre år. Vi vet at gode tilbakemeldinger til elevene er noe av det som gir størst effekt på elevenes læring. Vi ønsker også å gjøre elevene mer delaktige i egen læringsprosess gjennom bruk av blant annet egenvurdering og kameratvurdering.

Elevmiljø:

  • Det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å skape et så godt elevmiljø som overhodet mulig! Vi ønsker at elevene skal se på F21 som noe mer enn bare en skole. Vi ønsker at de kommer hit og spiser frokost sammen med oss, at det gjør lekser her, at de er med på fritidsinteressene sine her og at de starter klubber og foreninger her. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber kontinuerlig for et trygt skolemiljø for alle som går her.

Differensiert undervisning:

Gjennom den store satsningen på bruk av firelærerressursen i basisfagene ønsker skolen å få til følgende:

  • Øke muligheten til å differensiere undervisningen og organisere oppfølgingen av enkeltelever på en fleksibel måte.
  • Styrke den faglige kvaliteten på undervisningen gjennom at vi deler praksis og elever.
  • Skape tilhørighet og styrke fellesskapet blant elevene i klassene.