Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens profil

F21 er en unik skole! Vi er hele Oslo under samme tak. Her går elever som skal lede den grønne omstillingen sammen med fremtidens teknologiutviklere. Samtalene i kantinen former tanker på ulike språk og bygger vennskap på tvers av bakgrunn. I elevrådet diskuterer 13-åringen med 19-åringen. I klasserommet utfordrer vi hverandres ståsted i politikk, filosofi og livet. I et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden under mottoet «Hver dag vokser du litt».

 

I Norges eneste offentlige ungdoms- og videregående skole er mangfoldet stort, men vi er alle F21-ere! F21-ere er engasjert i læringsarbeidet. Vi stiller spørsmål, lytter og deltar aktivt. Vi trener utholdenhet og utvikler empatiske evner. Vår stemme blir hørt, i klasserommet, i elevrådene og i engasjerende skoledebatter om lokale, nasjonale og globale utfordringer. F21-ere slutter opp om demokratiske verdier og ruster seg til å møte morgendagens samfunn som kritisk tenkende, kreative og skapende medborgere.

 

F21-ere skaper et støttende og motiverende felleskap, preget av gode relasjoner, tillit og respekt. Vi viser omsorg for elever og kollegaer. Systematisk bruk av læringspartnere skaper en inkluderende og trygg skoledag. God læringsdialog, praktisk arbeid i studio, felt og lab gjør undervisningen variert og relevant. Våre partnerskap utenfor skolen bygger bro mellom klasserommet og den virkeligheten elevene skal leve og arbeide i. F21-ere er opptatt av å skape en relevant og fremtidsrettet skole, og ser verdien av kollegialt læringsfelleskap. Vi deler erfaringer og arbeidsmetoder med hverandre, og arbeider hele tiden med å utvikle vårt arbeid.

 

F21 utdanner samfunnsengasjerte medborgere, klare for videre skole og studier. Våre elever går ut av dørene på F21 med stor fremtidstro og gode forutsetninger for å gjøre en forskjell. Hver dag vokser du litt!

 

F21 har 2 hovedsatsingsområder:

1)Trygg og god skole for alle

MÅL: Alle elever på F21 har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering og jobber forebyggende i klasserom og friminutt.

 

2) Læringsfremmende vurdering

MÅL: Vurderingspraksisen på F21 skal fremme læring og bidra til lærelyst i alle fag. Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen. Elevene skal medvirke, reflektere over egen læring, oppleve mestring og vite hva som forventes av dem.