Minoritetsrådgiver

Som et konkret tiltak i regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det opprettet minoritetsrådgiverstillinger ved videregående skoler. Arbeidet fortsatte og minoritetsrådgivere ble utplassert også ved ungdomsskoler, samtidig kom handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012). Prosjektets siste handlingsplan er; Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet (2013-2016).

Minoritetsrådgiverne jobber med lavterskeltiltak og deres primære oppgave er å hjelpe elever i vanskelige situasjoner, forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, frihetsberøvelse av unge, og æresrelatert vold, drive nettverksbygging i bydelen, opplyse om arbeidet, og implementere rutiner og metoder for forebygging, samt etablere godt foreldresamarbeid.

  Aktuelle spørsmål elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

 • problemer med venner
 • konflikt med foreldre og søsken
 • mistrivsel på skolen
 • spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
 • frykt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
 • bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
 • intergreringsutfordringer

 Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldregruppen til våre elever.

 • Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:
 • spørsmål om barnas skolehverdag
 • ekstra oppfølging av deres barn
 • råd og veiledning i forhold til generasjonskonflikter
 • intergreringsutfordringer

Minoritetsrådgiver ved Fyrstikkalleen skole

Alia Khan
Telefon: +47 46504773, mandag-fredag (09.00-16.00)
E-post: alia.khan@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city