Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver ved Fyrstikkalleen skole er Alia Khan
Telefon: +47 46504773, mandag-fredag (09.00-16.00)
E-post: alia.khan@ude.oslo.kommune.no

  Aktuelle spørsmål elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

 • problemer med venner
 • konflikt med foreldre og søsken
 • mistrivsel på skolen
 • spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
 • frykt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
 • bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
 • intergreringsutfordringer

 Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldregruppen til våre elever.

 • Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:
 • spørsmål om barnas skolehverdag
 • ekstra oppfølging av deres barn
 • råd og veiledning i forhold til generasjonskonflikter
 • intergreringsutfordringer

Som et konkret tiltak i regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det opprettet minoritetsrådgiverstillinger ved videregående skoler. Arbeidet fortsatte og minoritetsrådgivere ble utplassert også ved ungdomsskoler, samtidig kom Handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012). Minoritetsrådgivere jobbet så etter Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016). Prosjektets siste handlingsplan er; Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Minoritetsrådgiverne jobber med lavterskeltiltak og deres primære oppgave er å hjelpe elever i vanskelige situasjoner, forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, frihetsberøvelse av unge, og æresrelatert vold, drive nettverksbygging i bydelen, opplyse om arbeidet, og implementere rutiner og metoder for forebygging, samt etablere godt foreldresamarbeid.

 • Hvis du befinner deg i utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade i det landet du befinner deg i via tlf.nr: +47 23951300.
 • De vil koble deg videre til den respektive ambassaden. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge på tlf.nr: +47 95411755.

Viktig informasjon til deg som står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse:

Fyrstikkalleen skoles øvrige rådgiverteam

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Gir deg råd og veiledning til førstelinjen/ til personer som jobber i hjelpeapparatet.
Telefon: +47 47 80 90 50

 Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap

Telefon: 815 55 201, mandag-fredag (09.00-18.00)

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111

Barnevernsvakt

Telefon: 22 70 55 87

Politi: 112