Fagvalg Vgs

Elevene på Vg1 må i løpet av den første skoleuken velge hvilket matematikkfag (1P/1T) og hvilket fremmedspråk/nivå de skal ha. Ordinær undervisning i faggruppene starter i andre skoleuke (u35).

Informasjonsbrosjyre om programfag på Vg2 og Vg3 skoleåret 2020/2021

Fagvalg til VG2 skoleåret 2020/2021

Fagvalg til VG3 skoleåret 2020/2021