Vår profil

Veien videre starter her!

F21 har som mål å være blant Norges ledende skoler når det gjelder å være progressive innen skoleutvikling. Det er gjennom kollektive læringsprosesser at både voksne og barn lærer mest og best. Derfor fokuserer vi på F21 på å ta felles ansvar for hverandres læring. For elevene betyr det blant annet bruk av læringspartnere når de starter på skolen. Dette er ment som et tiltak både for å sikre at alle har noen å være sammen med i timer og friminutt. Men, bruk av læringspartnere er også knyttet tett opp mot vurderingssatsningen til skolen, gjennom blant annet kameratvurdering og egenvurdering, for å få alle elever mer delaktige i egen og andres læring. Ved å gå bort fra ordinær spesialundervisning og i retning av et system med flere faglærere i basisfagene, stimulerer vi til kollektiv læring inne i klassen fremfor fast segregering av enkelte grupper elever.

Samarbeid

Det er ikke bare elever som skal utvikle seg på F21. Det skal også lærere og ledelse gjøre. Gjennom høy grad av strukturert samarbeid mellom faglærere, kontaktlærere og ledelse skal også de voksne ta ansvar for hverandres trivsel og læring. F21 er en av skolene som har kommet lengst innen utvikling av kollektiv kapasitet gjennom aktiv bruk av faglag, avdelingstid, kollegaveiledning med lesson study som metode, kollegavandring, skolevandring og streifing. Her er det ingen lærere som skal føle seg alene.

F21'ere hjelper hverandre til å trives bedre og lære mer                                 

GASA AS

Fyrstikkalleen skole, også kalt «F21», er en 8-13 skole i Fyrstikkalleen 21 ved Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo. Den har ca. 1000 elever og 120 ansatte.
Skolen er en av få kombinerte ungdoms- og videregående skoler i Norge, og ble etablert i august 2010. Bygget er arkitektonisk utformet av Arkitektkontoret GASA AS og er integrert i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken til Nittedal Tændstikfabrik

Fakta om Fyrstikkalleen skole

Fyrstikkalleen skole (F21) ble åpnet i 2010. Skolen er en 8-13 skole, en kombinert ungdom og videregående skole, med omlag 1000 elever og 120 ansatte.

F21 er en ren Mac skole på VGS

F21 har to programområder som gir studiespesialisering - SSØ/realfag og medier og kommunikasjon i tillegg til yrkesfaget Informasjonsteknologi og medieproduksjon

F21 - Veien videre starter her.

Fyrstikkalleen skole en moderne skole

F21 har per i dag to programområder:

Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon.

Skolen har mange spesialrom:

 • Fotostudio
 • Animasjonsstudio
 • To lydstudioer med digitale miksere
 • Auditorium utstyrt for konsert, kino og miksekino for film
 • TV-studio for flerkameraproduksjon (Portabel enhet for opptak utenfor huset – Outside Broadcast/ OB)
 • Egne rom for videoredigering
 • Flerbrukshall
 • Dansestudio og styrkerom ved gymsalen
 • Biologi-, Kjemi- og Fysikkrom

På uteområdet har skolen:

 • Basketballbane
 • Sandvolleyballbane
 • Skatepark