Hovedseksjon

Vår profil

Her går elever som skal lede den grønne omstillingen sammen med fremtidens teknologiutviklere. Samtalene i kantinen former tanker på ulike språk og bygger vennskap på tvers av bakgrunn. I elevrådet diskuterer 13-åringen med 19-åringen. I klasserommet utfordrer vi hverandres ståsted i politikk, filosofi og livet. I et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden under mottoet «Hver dag vokser du litt». I Norges eneste offentlige ungdoms- og videregående skole er mangfoldet stort, men vi er alle F21-ere!

F21-ere er engasjert i læringsarbeidet. Vi stiller spørsmål, lytter og deltar aktivt. Vi trener utholdenhet og utvikler empatiske evner. Vår stemme blir hørt, i klasserommet, i elevrådene og i engasjerende skoledebatter om lokale, nasjonale og globale utfordringer. F21-ere slutter opp om demokratiske verdier og ruster seg til å møte morgendagens samfunn som kritisk tenkende, kreative og skapende medborgere.

F21-ere skaper et støttende og motiverende felleskap, preget av gode relasjoner, tillit og respekt. Vi viser omsorg for elever og kollegaer. Systematisk bruk av læringspartnere skaper en inkluderende og trygg skoledag. God læringsdialog, praktisk arbeid i studio, felt og lab gjør undervisningen variert og relevant. Våre partnerskap utenfor skolen bygger bro mellom klasserommet og den virkeligheten elevene skal leve og arbeide i. 

F21-ere er opptatt av å skape en relevant og fremtidsrettet skole, og ser verdien av kollegialt læringsfelleskap. Vi deler erfaringer og arbeidsmetoder med hverandre, og arbeider hele tiden med å utvikle vårt arbeid.

F21 utdanner samfunnsengasjerte medborgere, klare for videre skole og studier. Våre elever går ut av dørene på F21 med stor fremtidstro og gode forutsetninger for å gjøre en forskjell. Veien videre starter her!                        

GASA AS

Bygget er arkitektonisk utformet av Arkitektkontoret GASA AS og er integrert i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken til Nittedal Tændstikfabrik. Vårt store, moderne bygg er svært innholdsrikt. Vi har en stor kantine som strekker seg over tre etasjer, moderne kjemi, fysikk og naturfagsrom, foto-, lyd og filmstudio, et stort auditorium som vi benytter til mange ulike formål som debatter, fellessamlinger, konserter, osv., en stor idrettshall hvor vi har F21-liga og et hyggelig bibliotek hvor du kan lese, gjøre lekser eller ta et slag sjakk. Vi er veldig stolte av bygget og opplever at det gir oss fleksible og gode rammer for arbeidet.

I 2019 fikk skolen mer plass i nabobygget F17, også her har vi topp utstyr og lyse fine lokaler. 

Fakta om Fyrstikkalleen skole

Fyrstikkalleen skole (F21) ble åpnet i 2010. Skolen er en 8-13 skole, en kombinert ungdom og videregående skole, med omlag 1100 elever og 120 ansatte.

F21 bruker Mac på videregående og PC på ungdomsskolen

F21 har tre programområder som gir studiespesialisering - SSØ/realfag og medier og kommunikasjon i tillegg til yrkesfaget Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

F21 - Veien videre starter her.

Fyrstikkalleen skole en moderne skole

Skolen har mange spesialrom:

 • Fotostudio
 • Animasjonsstudio
 • To lydstudioer med digitale miksere
 • Auditorium utstyrt for konsert, kino og miksekino for film
 • TV-studio for flerkameraproduksjon (Portabel enhet for opptak utenfor huset – Outside Broadcast/ OB)
 • Egne rom for videoredigering
 • Flerbrukshall
 • Dansestudio og styrkerom ved gymsalen
 • Biologi-, Kjemi- og Fysikkrom

På uteområdet har skolen:

 • Basketballbane
 • Sandvolleyballbane
 • Skatepark