Rådgivertjenesten

Morten Hansen Rådgiver Morten Hansen

Rådgiver for 9A+B, 1STA+B, 2MK og 3MK

Tlf: 23 46 37 82
Morten.Hansen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Anders Kletthagen Rådgiver Anders Kletthagen

Rådgiver for 8A+B, 10A+B, 2STA+B, 3STA+B og 1MK

Tlf: 23 46 37 50

Anders.Kletthagen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

Monika Julsrud Rådgiver Monika Julsrud

Rådgiver for 8C+D, 9C+D, 10C+D, 1STC+D, 2STC+D og 3STC+D

Tlf: 23 46 37 09
Monika.Julsrud@ude.oslo.kommune.no                                                                                                 

 

 

 

Vi samarbeider med kontaktlærere og faglærere, skolens helsetjeneste, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet, barne- og ungdomspsykriatri (BUP), forebyggende politi, barneskoler og spesialskoler.

Rådgiverne på Facebook

 

Nyttig informasjon

 

Nedre poenggrense for 2. inntak for videregående skole høst 2016 finner du her: 

Drawing of a city