Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiverne har kontorer i 3. etasje over kantina. Hos oss kan du komme med spørsmål du har om valg av fag, videre utdanning, karriere og andre ting som er viktige for deg.

Har du behov for tilrettelegging i fag eller strever med å finne deg til rette på skolen kan også rådgiver være en du ønsker å snakke med. Kanskje du trenger hjelp til å strukturere skolearbeidet eller trene på studieteknikk?

 

Send oss en melding i Teams om det du ønsker hjelp til. Du kan også sende epost eller sms for å avtale en tid, eller bare komme innom kontoret ved behov. Vi er tilgjengelige i chatten på Teams alle skoledager. Sammen finner vi svar på det meste!

 

Rådgiverne samarbeider tett med kontaktlærere, faglærere, miljøarbeidere og skoleledelse om oppfølging og tilrettelegging for skolens elever. Har du behov for ekstra oppfølging eller særskilt tilrettelegging faglig eller sosialt hjelper rådgiver deg med dette.

Rådgivertjenesten koordinerer det tverrfaglige samarbeidet med hjelpeinstansene. Blant våre samarbeidsinstanser er skolehelsetjenesten, minoritetsrådgiver, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, spesialisthelsetjenesten (BUP og DPS), forebyggende politi, barneskoler og spesialskoler.

 

Skolens rådgivere

 

Lars Yssen.png

Lars Yssen
Rådgiver ungdomstrinn for klassene: 8a,8b,9c,9d og 10c og 10d.
Mobil: 90 28 94 91 
E-post: lars.yssen@osloskolen.no

 

Mitra Khazai
Rådgiver ungdomstrinn for klassene: 8c,8d,9a,9b og 10a og 10b

Mobil: 
E-post: mitra.khazai@osloskolen.no

  


Morten Hansen 

Rådgiver MK og 1IMA, 1IMB og 1IMC 
Mobil:  94 85 87 43
E-post: Morten.a.hansen@osloskolen.no

 


Magnus Øverland Knudsen 

Rådgiver 2ST og  2IMPA, 2IMPB, 2IMT og særskilt tilrettelagt tilbud 1IMD
Mobil: 48 19 11 70
E-post: Magnus.Knudsen@osloskolen.no

 

   
Anders Kletthagen
Rådgiver for 1ST og 3ST
Mobil: 48 15 63 86
E-post: Anders.Kletthagen@osloskolen.no