!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Skolens nettsider, Portalen og Skolemeldingsappen vil være utilgjengelig lørdag 23. januar kl. 09.00–21.00 pga. vedlikehold.