Hovedseksjon

Hvordan søke skoleplass på F21 VGS

Fyrstikkalleen vgs

Innsøkning til videregående skole skjer gjennom www.vigo.no

I år er søknadsfristen 1. februar for elever med fortrinn (tidligere særskilt inntak) og 1. mars for ordinært inntak.

F21 har høye søkertall både til Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon (MK), samt Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM).

For mer informasjon se oslo.vilbli.no

Studieleder og kontaktperson på Fyrstikkalleen skoler er Miriam Rygh Andersen miriam.andersen@osloskolen.no