Hovedseksjon

Søknad om fratrekk av fravær

Fjerning av fravær (VGS):

Elever har mulighet til å søke om å få fjernet opptil 10 dagers dokumentert fravær per skoleår fra vitnemålet.

Dette kan elevene søke om å få fjernet:

sammenhengende sykefravær over 3 dager
fravær på grunn av kroniske sykdommer eller funksjonshemming
fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Elevene søker i VIS.

Visma -> søknader -> fratrekk fravær -> Visma viser hvilke dager man kan få trukket.

Elevene markerer dagene hen ønsker å få fjernet og laster opp dokumentasjon.

Trinnansvarlig godkjenner søknaden.

Frist: mandag 10.06.2023

Fjerning av fravær (GS):

Foresatte kan søke om å få fjernet opptil 10 dagers dokumentert fravær per skoleår fra vitnemålet. Skjema ligger på skolens hjemmeside.

Dette kan elevene søke om å få fjernet:

  • fravær på grunn av kroniske sykdommer eller funksjonshemming 
  • fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.