Hovedseksjon

Tannhelsetjenesten

TannhelsetjenestenTannhelsetjenesten gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at tannhelsetjenesten også har andre pasienter som får tilbud hos dem.

Nærmeste offentlige tannlegesenter finner du på sidene til Oslo offentlige tannklinikker

For ytterligere informasjon se sidene til Oslo kommune tannlege og tannhelse

 

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut – sett den på
plass – oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass, la barnet oppbevare den under
tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen. 

Tannhelsetjenesten tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

Man kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. Man har imidlertid ikke krav
på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell
utenfor Tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten

Tannlegevakta

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00.

Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

 

Oslo kommune tannhelse og tannlege.

Offentlige tannklinikker i Oslo.