Høsteksamen

Informasjon om skriftlig høsteksamen (NUS-eksamen) og morsmålseksamen på F21

Informasjon om hjelpemidler, eksamensreglement, oppmøtetider osv på skriftlig eksamen finner du i dokumentet som heter: "Informasjonshefte til elever h2019"

Oversikt over tilgjengelige nettressurser på skriftlig eksamen finner du i dokumentet som heter "Nettressursliste eksamen 2019" 

Spesielt for elever som ha dokumentert fravær ved eksamen:

Dersom retten til utsatt eksamen gjaldt et trekkfag, skal det foretas en ny trekning av fag. Dette betyr altså at hvis du var syk på eksamensdagen og skulle ha vært oppe i et trekkfag (f.eks. matematikk 2P) og dette er dokumentert med en legeerklæring, skal det foretas et nytt trekk. Det er ikke sikkert at du da kommer opp i samme fag eller form (skriftlig/muntlig) som i vår.

Kunngjøring av nytt eksamenstrekk (fag og skriftlig/muntlig eksamen) er 6.11 kl 09.00 i resepsjonen

Morsmålseksamen

Elever som skal opp i morsmål skal opp i både skriftlig og muntlig eksamen (du får et eget brev om dette).

Du finner mer informasjon om muntlig eksamen i dokumentet som heter "Til deg som skal avlegge muntlig eksamen i fremmedspråk" Ta kontakt med F21 dersom du ikke har mottatt brev med eksamensinformasjon (muntlig eksamen) innen 23. oktober.

Privatisteksamen

Elever som skal opp som privatist finner mer informasjon om privatisteksamen i dokumentet som heter "Viktig informasjon til kandidaten som skal opp som privatist"

Legitimasjon

NB! Husk at du alltid må ha med ha med gyldig legitimasjon med bilde på eksamen (bankkort med bilde og fullt fødselsnummer, pass, førerkort).