Hovedseksjon

SmartPrat på F21

Smart Prat F21 logo

F21 er en skole og et fagmiljø. Vi ønsker at våre elever skal få impulser også fra det som foregår utenfor skolen, men som har betydning for deres liv videre. I den sammenheng har skolen startet med SmartPrat. Ideen til SmartPrat kommer fra nettfenomenet TED der ulike foredragsholdere får 18 minutter på å presentere sitt fagområde. De som kommer til SmartPrat får disponere 20 minutter til å presentere sitt fagområde. Vi ønsker å få de ypperste på sitt felt til skolen for å inspirere til læring.

Formålet med SmartPrat:

er å gi elevene ideer til hvordan deres talenter kan brukes for videre valg i livet. Gjennom Smart Prat ønsker vi å gjøre elevene klar over de muligheter som finnes og gi dem verktøy til å utnytte sitt potensial. SmartPrat skal gi elevene mulighet til å møte personer som inspirerer og utfordrer. Utvikling skjer på bakgrunn av kunnskap. Gjennom SmartPrat ønsker vi å gi elevene en utvidet bokhylle der de kan få møte nye tanker og ideer som igjen skaper nye ideer for fremtiden.

Målgruppen for SmartPrat:

er ungdom på videregående skole. Foredragene skal være knyttet til allmennfagene, men kan også være knyttet til konkrete tema som engasjerer elevene i hverdagen. Det er et mål at SmartPrat også bidra til at fagmiljøene på F21 kan hente inn sentrale fagpersoner i sitt fag for å gi elevene noe ekstra.

SmartPrat ønsker å dele sin kunnskap:

derfor ønsker vi primært og filme presentasjonene som gjøres på skolen slik at stoffet blir tilgjengelig for flere. Presentasjonene skal deles på nett og være produsert av MK-linjen ved F21. I hele produksjonen står elever sentralt for både å plukke ut foredragsholdere og presentere dem for elevene på skolen.

Hver SmartPrat består av:

en foredragsholder som disponerer 20 minutter til å presentere sitt budskap. Dersom det er ønskelig kan en fra skolen delta som samtalepartner/intervjuer.

Planen for SmartPrat:

er å produsere en ny SmartPrat hver tredje til fjerde uke. Produksjonen skjer enten i biblioteket eller på auditoriet. Hver taler har 20 minutter til å snakke, og talere oppfordres til å bruke en pedagogikk tilpasset elever i videregående. I etterkant av foredragene vil foredragsholdere sette av tid for å svare på spørsmål i plenum eller personlig.

Gjennom SmartPrat gir vi våre elever et godt utgangspunkt for veien videre.

Fredskonsert på F21 3. mai 2016

Hundrevis av elever fylte skolegården under fredskonserten på Fyrstikkalleen skole . På scenen sto Malalas far,  Jonas Gahr Støre, Kjell Magne Bondevik og artisten Arif sammen for fred.

Fredskonserten Voices for World Peace ble til i samarbeid med

Bilder og intervju på F21.tv