Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten på F21:

Skolehelsetjenesten ved F21 er et gratis lavterskeltilbud til alle elever på skolen.

Du trenger ikke timeavtale for å komme til helsesøster eller helsebror, men du kan reservere tid via tlf/sms eller epost.

Vi har taushetsplikt!

Helsesøster/ helsebror kan henvise til lege, psykolog og fysioterapeut.

Kontorene til skolehelsetjenesten ligger i 1. etg. ved kantina.

Vi jobber med fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse hos ungdom. Kom gjerne innom for en prat dersom det er noe du lurer på.

Ungdomstrinnet:

Alle elever får tilbud om vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet (www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon) 8. klasse får tilbud om individuell samtale med helsesøster og vekt/høyde måling.

Videregående:

Videregående elever vil få tilbud om meningokokkvaksine i uke 7. Alle jenter født etter 1991, kan få tilbud om gratis HPV-vaksine www.fhi.no/hpv. Bestilles hos helsesøster.

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale, med elev/foresatte, skolens rådgivere, ledelse og lærere. Andre aktuelle samarbeidspartnere er fastlege, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten, barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) og voksenpsykiatrien (DPS) og andre aktuelle samarbeidspartnere ved behov.

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Daniel Kendrick

Alle elever ved F21 kan komme på drop inn eller sende mail/ sms for å avtale tid.

Mandag, onsdag og fredag med kontortid: kl. 08.30 - kl.15.00

tlf/sms: 95 98 65 61 epost: Daniel.kendrick@bgo.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Tone Hübert

er til stede hver dag, primært for ungdomsskoleelevene, med kontortid: kl. 8.30 - kl.14.30

Mobil: 90 71 48 57

E-Mail: tone.hubert@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Mathilde O. Pilskog

Onsdager kl.08.30-15.00

Avtaler gjøres via helsebror Daniel eller dropp inn.

Psykolog Tanja Foss

Mandager 8.30-15.00

Avtaler gjøres via helsebror.

Lege Dag Otto Kleppe

Avtaler gjøres via helsesøster.