Skolehelsetjenesten

 

Kontaktinformasjon:

Helsesøster Ruth Hage er til stede mandag – fredag
Kontortid: 8.30-15.00
Tlf.: 23 43 19 10/23 43 19 00 Mobil: 48 16 98 72
E-Mail: ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no

Helsesøster Gitte Iben Kruse
Til stede: Mandag 8.30-15
Tirsdag 12-15
E-Mail: gitteiben.kruse@bgo.oslo.kommune.no
Tlf.: 23 43 19 11

Fysioterapeut Marie Gurine Askeland er til stede torsdager kl.08.30-13.00
Avtaler kan gjøres via helsesøster eller dropp inn.

Lege Dag Otto Kleppe er til stede enkelte dager.
Avtaler gjøres via helsesøster.

Psykolog Tanja Foss er tilstede onsdager 8.30-15.00
Avtaler gjøres via helsesøster.

Om skolehelsetjenesten på F21:

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, fysioterapeut og lege. Helsesøster kan også henvise til psykolog som er ved skolen en dag i uken.

Tjenesten er et gratis tilbud til alle elever ved F21. Vi har taushetsplikt.
Kontorene våre ligger i 1. etg., ved kantina. Helsesøster har åpen dør, men du kan også reservere tid.

Vi har som mål å fremme helse og bidra med råd og veiledning knyttet til fysisk, psykisk og sosial helse. Eksempel på dette kan være: trivsel, livsstil, psykiske/fysiske vansker, mat/vekt/spiseproblemer, rus, samliv/seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer og annet.

Ungdomstrinnet:

Alle elever får tilbud om vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet (www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon)
8. klasse får tilbud om individuell samtale med helsesøster og vekt/høyde måling.

Videregående:

Videregående elever vil få tilbud om meningokokkvaksine i uke 7.
Alle jenter født etter 1991, kan få tilbud om gratis HPV-vaksine www.fhi.no/hpv. Bestilles hos helsesøster.

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elev/foresatte, ed skolens rådgivere, ledelse og lærere. Andre aktuelle samarbeidspartnere er fastlege, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten, barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) og voksenpsykiatrien (DPS) og andre aktuelle samarbeidspartnere ved behov.

Aktuelle nettsider:

www.fhi.no
www.sexogsamfunn.no
www.ung.no

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.