Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten på F21:

Skolehelsetjenesten ved F21 er et gratis lavterskeltilbud til alle elever på skolen.

Du trenger ikke timeavtale for å komme til helsesøster eller helsebror, men du kan reservere tid via tlf/sms eller epost.

Vi har taushetsplikt!

Helsesøster/ helsebror kan henvise til lege, psykolog og fysioterapeut.

Kontorene til skolehelsetjenesten ligger i 1. etg. ved kantina.

Vi jobber med fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse hos ungdom. Kom gjerne innom for en prat dersom det er noe du lurer på.

Ungdomstrinnet:

Alle elever får tilbud om vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet (www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon) 8. klasse får tilbud om individuell samtale med helsesøster og vekt/høyde måling.

Videregående:

Videregående elever vil få tilbud om meningokokkvaksine i uke 7. Alle jenter født etter 1991, kan få tilbud om gratis HPV-vaksine www.fhi.no/hpv. Bestilles hos helsesøster.

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale, med elev/foresatte, skolens rådgivere, ledelse og lærere. Andre aktuelle samarbeidspartnere er fastlege, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten, barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) og voksenpsykiatrien (DPS) og andre aktuelle samarbeidspartnere ved behov.

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Vegar Larsen Groll

Vegar er ny helsesykepleier primært for elevene på vgs med kontortid

mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 08.00 - kl.15.30

Mobil: 94 02 96 63

E-post: vegar.larsen.groll@bgo.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Tone Hübert

Tone er til stede hver dag, primært for ungdomsskoleelevene samt mottak og alfa. 

kontortid: kl. 8.00 - kl.15.30

Mobil: 90 71 48 57

E-post: tone.hubert@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Ingrid Nilsson 

Tilstede tirsdager kl.09.00-15.00

Avtaler gjøres via over telefon, mail, via helsesykepleier eller drop in.

Mobil: 48169879

E-post: ingrid.nilsson@bgo.oslo.kommune.no

Psykolog Tanja Foss

Torsdager kl. 8.30-15.00

Avtaler gjøres via helsesykepleier