Klage på karakterer

Hvis du ønsker å klage på karakteren, er klagefristen vanligvis 10 dager etter at karakteren er blitt gjort tilgjengelig. På Vg3 er det også mulig å levere en hurtigklage på standpunktkarakteren og skriftlig eksamenskarakter slik at en ev endring blir sendt til Samordnet opptak før opptaksfristen. Klagefrister : se kalenderen på hjemmesiden vår.

For mer informasjon om klage på karakterer se også på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Resultatet av klagen (standpunktkarakter og skriftlig eksamenskarakter) kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din. Når det gjelder muntlig eksamen, kan du bare klage på formelle feil men ikke på karakteren og du bør levere klagen samme dag. Dersom du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klage på standpunktkarakter

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • Klagen må være skriftlig med signatur, utformet som et formelt brev
 • Du må levere klagen skriftlig
 • Du kan skrive klage og signere hjemme, for så å ta bilde og sende inn til skolen, epost: 
  postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Hvis du er under 15 år, må foresatte signere klagen.

 

NB! For å sikre at hurtigklager på Vg3 blir sendt inn før fristen, må du levere hurtigklagen i resepsjonen og ikke på epost.

Klage på skriftlig karakter

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Klagen må være skriftlig på eget skjema
 • Klageskjema må være undertegnet
 • Klagen skal leveres til skolen din hvis du er elev
 • Du bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • Du trenger ikke begrunne klagen din
 • Du kan hente skjema for klage i resepsjonen på F21
 • Du kan ta bilde av klagen og sende på epost til 
  postmottak@ude.oslo.kommune.no

Klage på muntlig eksamen

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Ved klage kan ikke eleven kreve å få endret karakteren.
 • Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.
 • Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor, utenforliggende forstyrrelser etc.
 • Uttalelse fra eksaminator, sensor og rektor innhentes.