Klage på karakterer

Klage på standpunkkarakter

 • Klage må være levert innen fristen
 • Klagen må være skriftlig med signatur, utformet som et formelt brev
 • Det blir innhentet uttalelse fra faglærer og rektor

 

Klage på skriftlig karakter

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Klagen må være skriftlig på eget skjema
 • Klageskjema må være undertegnet
 • Klagen skal leveres til skolen din hvis du er elev
 • Du bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • Du trenger ikke begrunne klagen din
Drawing of a city

Klage på muntlig eksamen

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Ved klage kan ikke eleven kreve å få endret karakteren.
 • Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.
 • Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor, utenforliggende forstyrrelser etc.
 • Uttalelse fra eksaminator, sensor og rektor innhentes.
Drawing of a city