Hovedseksjon

Ordensregler

Gutt på skateboardInnledning

Som elev ved Fyrstikkalleen skole blir du medlem av et samfunn som består av skolens elever og personale. Som medlem av dette samfunnet er det viktig at du aktivt bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer, at du behandler medelever, lærere og annet personale med høflighet og respekt og at du tar medansvar for å holde orden ute og inne.

Brudd på skolens reglement vil kunne føre til nedsatt karakter i orden og atferd. Mindre reglementsbrudd kan føre til ordens- eller atferdsanmerkning og/eller at du blir bedt om å arbeide videre et annet sted resten av økta.

 

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

 

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

Oslo kommunes ordensreglement

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien.

 

Oslo kommunes ordensreglement