Avslutningssermoni 10.trinn og Vg3

To. 17.6.

0:000:00