Frist for å melde seg opp til privatisteksamen

Ma. 1.2.