Hovedseksjon

Klasselister 8.trinn

Fyrstikkalleen er Norges eneste offentlige 8-13 skole. Det er flott og spennende, men det har også sine utfordringer.

Grunnskole og videregående skole har i utgangspunktet to ulike datasystemer. På F21 har vi overført grunnskolens data til videregåendes system og det er i dette systemet vi gjør alle endringer.

Dessverre er det slik at skoleappen som elever og foredsatte har adgang til henter sine data fra grunnskolens datasystem som vi altså ikke kan oppdatere kontinuerlig i starten. Foresatte har derfor tilgang til klasselister i appen som ikke er oppdatert. Det kan derfor være endringer i klasselistene som ikke vil være tilgjengelige før skolestart på mandag.

Vi beklager dette, men i en hektisk oppstart, har vi ikke kapasitet til å oppdatere begge systemer. Vi ber også om at foresatte venter med henvendelser om klassesammensetning til etter skolestart. 

Med vennlig hilsen
Rektor