Hovedseksjon

Ny rektorpå F21

F21

Marianne Dahl blir ny rektor på F21. Hun har vært ass.rektor på Kuben de siste årene og har god erfaring fra å lede store komplekse skoler. Marianne er varm og inkluderende og får veldig gode skussmål. Hun begynner i uke 39, og Jan Ljøner vil fungere som rektor til Marianne begynner.

Hun gleder seg til å begynne hos oss og bli kjent med alle F21-ere.