Hovedseksjon

Oslo som klasserom

Praksiselever IM

Rektor Mari Indregard forteller at de ønsker at elevene skal kjenne på å vokse som medmenneske og samfunnsborger, i tillegg til det faglige. Skolen er også svært opptatt av elevmiljøet på skolen.

– Vi skal ha et godt mangfold og være en inkluderende skole, der alle kan være seg selv.

F21 er Norges eneste ungdomsskole og videregående skole. De har elever fra 50 forskjellige ungdomsskoler i Oslo.

– Vi pleier å si at vi er hele Oslo, under ett tak, forklarer Indregard.

For videregående utdanning jobber skolen med å starte opp fagdager. Ledelsen ønsker å lage en mer aktiv skolehverdag.

– Det er mange som knytter skole til å sitte foran tavla. Men vi ønsker å bruke Oslo som et klasserom. På fagdagene kan lærerne ta med elevene ut og bruke byen i undervisningen. Vi vil lage en mer variert og spennende skoledag enn det man tradisjonelt har, sier rektoren.

Skolen har et stort fokus på god læring og utvikling, med et dempet karakterfokus og sosialt press.

– Satsingen vår er å drive en trygg og god skole. Vi har læringsfremmende vurderingssituasjoner med et dempet karakterpress så elevene kan fokusere på utvikling og hvordan de lærer best. Det er flere elever som har trukket fram i evalueringer og tilbakemeldinger at F21 er en skole der du kan være deg selv.

Groruddalen avis var på besøk og hele intervjuet kan leses her :

Groruddalen avis.