Hovedseksjon

Ungdomsskoletilhørighet for Hasle skole

F21

Hasle skole avgir i dag to klasser til ungdomstrinnet hvert år. Fra skolestart 2024 avgis fire klasserekker. I dag har skolen ungdomsskoletilhørighet til Fyrstikkalleen skole (F21), men der er det ikke plass til fire klasser fra Hasle skole. Det er derfor behov å endre ungdomsskoletilhørigheten for Hasle skole fra skolestart 2024.

Høringsbrev og mer informasjon i saken finnes nedenfor. Frist 30. april 2023.Beslutning om ungdomsskoletilhørighet offentliggjøres etter 10. mai 2023.

Logge inn for å skrive høringssvar