Faglærerkveld 8. februar

Lærer realfag

8. februar har elever og foresatte på 10. trinn og VG1 mulighet for å komme på F21 og snakke med faglærere fra kl.16.00 til kl.19.30.

Kommer du denne kvelden er det fint om du markerer hvilke faglærere du ønsker å snakke med. Det gjør du ved å svare på lenkene: