Bibliotek

Elever jobber på Mac i skolebiblioteket foto Kristine Lindebøe

Fyrstikkalleén skolebibliotek er plassert sentralt i B-fløyen. Bibliotekaren, Elisabeth Wøhni, kan kontaktes på e-post elisabeth.wohni@osloskolen.no

Vi har ett utvalg av tegneserier, filmer, tidsskrift, skjønn- og faglitteratur med ett bred spekter.
På biblioteket er det mulighet for å bruke Macer til skolearbeid eller grupperom til å sitte å jobbe i.

Bibliotekets åpningstider:

mandag til torsdag: kl.08.30 - kl.20.00

fredag: kl.08.30 - kl.15.00

Leksehjelp:

Mandag er det leksehjelp i skolebiblioteket fra kl.15.00 - kl.20.00 

Onsdag er det leksehjelp fra kl.14.00 - kl.20.00

Elever som deltar på leksehjelpen får leksesuppe under leksehjelpen.

Bibliotekets låneregler:
Lånekort: skolebevis fungerer som lånekort
Lånetid: 4 uker for bøker og 1 uke for filmer

På biblioteket kan du:
Finne stoff til posjektarbeid og andre skoleoppgaver
Skrive oppgaver
Låne bøker, tegneserier, filmer og tidsskrift
Kopiere
Lese tidsskrifter og aviser