Hovedseksjon

Bibliotek

Elever jobber på Mac i skolebiblioteket foto Kristine Lindebøe

Fyrstikkalleén skolebibliotek er plassert sentralt i B-fløyen. Bibliotekaren, Elisabeth Wøhni, kan kontaktes på e-post elisabeth.wohni@osloskolen.no, og Anya Bauer-Hartmark på e-post anya.bauer-hartmark@osloskolen.no 

Vi har ett utvalg av tegneserier, filmer, tidsskrift, skjønn- og faglitteratur med ett bred spekter.

Bibliotekets åpningstider: 

Mandag fra klokken 08.30 til 20.00 (leksehjelp fra 13.30 -20.00).
Tirsdag fra klokken 08.30 til 20.00
Onsdag fra klokken 08.30 til 20.00 
Torsdag fra klokken 08.30 til 20.00 (leksehjelp fra 13.30 -20.00)
Fredag fra klokken 08.30 til 15.00

Bibliotekets låneregler:
Lånekort: skolebevis fungerer som lånekort
Lånetid: 4 uker for bøker og 1 uke for filmer

På biblioteket kan du:
Finne stoff til prosjektarbeid og andre skoleoppgaver
Skrive oppgaver
Låne bøker, tegneserier, filmer og tidsskrift
Kopiere
Lese tidsskrifter og aviser