Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelser som for eksempel elevundersøkelsen, og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Veilder til arbeidet i Skolemiljøutvalg finner du her.

 

 

 

SMU skoleåret 2020/2021 består av:

Geir Karlsen - leder av SMU og Verneombud for skolen

Marko Sikkeland Eric - elevrådet ungdomsskolen

Akasch Pillai - elevrådet ungdomsskolen

Fiona G. Andon - elevrådet videregående

Roshaan Akbar -  elevrådet videregående

Kari Aasheim - foreldre, leder av FAU

Marius Nielsen - foreldre, leder Driftsstyret

Marianne Mette Stenberg - rektor

Mari Indregard - assisterende rektor videregående

Margareth L. Tomren - assisterende rektor grunnskolen