Hovedseksjon

Eksamen i morsmål

Morsmålseksamen er eksamen i et fremmedspråk man kan ta i stedet for eller i tillegg til å følge undervisning i tysk/fransk/spansk på videregående skole.

Morsmåleksamen er mulig å ta for elever som snakker et annet språk enn norsk eller engelsk godt, og det er viktig å både kunne lese og skrive på språket for å bestå eksamen.

Hvilke språk kan man ta eksamen i?

Dette avgjøres av utdanningsdirektoratet og oppdatert liste finnes på udir.no. Språk det gis undervisning i på egen skole eller ettermiddagsundervisning på annen skole må du normalt melde deg opp i på www.privatistweb.no (og betale selv) om du ikke vil ha faget på skolen, men spør eksamensansvarlig om dette gjelder deg.

Hvilket nivå må jeg ta?

Det er tre forskjellige nivåer - nivå I er enklest og nivå III er vanskeligst. For å erstatte fransk/tysk/spansk må du bestå nivå I hvis du hadde karakter i et fremmedspråk på ungdomsskolen og nivå II hvis du f.eks. hadde fordypning i norsk/engelsk i stedet for fremmedspråk på ungdomsskolen. Læreplanen er den samme uansett hvilket språk det gjelder, og vanskelighetsgraden kan du dermed se i læreplanen.

Må jeg ha fremmedspråk hvis jeg ikke har tatt "morsmålseksamen" ennå?

Dette avgjør skolene selv. Hos oss på F21 kan du melde deg ut av tysk/fransk/spansk hvis du er 100% sikker på at du klarer å bestå både muntlig og skriftlig eksamen på riktig nivå og å melde deg opp selv på riktig tidspunkt.

Hvordan melder jeg meg ut av spansk/tysk/fransk?

Hvis du allerede har bestått riktig nivå av morsmålseksamen kan du henvende deg til rådgiver og fylle ut et skjema. Det samme gjelder hvis du ikke har bestått morsmålseksamen. Du må vente på svar eller til du ser faget forsvinne fra ViS før du slutter i faget.

Hvordan melder jeg meg opp til morsmålseksamen?

Som elev hos oss må du følge med på melding i portalen i ved skolestart (august). Der vil du få instruks om når og hvor du melder deg opp. Hvis du går glipp av denne meldingen og ikke får meldt deg opp hos oss, må du melde deg opp og betale selv på privatistweb.no (fristen er normalt 15.september og 1.februar, men det må sjekkes hvert semester) hvis du ikke kan vente til neste oppmelding. Ta kontakt med rådgiver eller studieleder hvis du er usikker.

  • Dato for skriftlig eksamen får du når du melder deg opp. Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no i god tid, og blir informert om på skolen.
  • Dato og sted for muntlig eksamen får skolen innen 1.november (høst) og 1.april (vår) og du er selv ansvarlig for å innhente informasjonen. Hvis du ikke har hørt noe innen disse datoene, må du selv ta kontakt med privatistkontoret.
  • Du får bare melde deg opp én gang hos oss (gratis) i samme nivå, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål. 

Hva skjer hvis jeg ikke møter?

Da må du melde deg opp på privatistweb.no og betale selv neste gang, med minde du har legeerklæing på sykdom. NB! Man får ikke betinget opptak på høyere studier selv om du er syk på morsmålseksamen og ikke består denne innen fristen.

Må jeg bestå både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå?

Ja, du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellig termin.

Hvor mange karakterer kommer på vitnemålet?

To karakterer - den muntlige og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet.

Hvor mange ekstrapoeng får jeg?

Alt over minimum av fremmedspråk gir ekstrapoeng. Hvis du for eksempel tar nivå II får du 0,5 poeng hvis du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående, og 0 poeng om du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående. Du får alltid 1 poeng for nivå III.

Eksempel:

  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen                  ekstrapoeng.
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 poeng.
  • fremmedspråkpå ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 poeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen ekstrapoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,0 ekstrapoeng.

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettside