Hovedseksjon

Morsmålseksamen

På studieforberedene utdaningsprogram må du ha to språkfag som fellesfag: engelsk samt et annet fremmedspråk (vanligvis tysk, fransk eller spansk). 

Det er mulig å erstatte opplæringen i et annet fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) med eksamen i morsmål som for eksempelvis i Urdu, Persisk eller Tegnspråk. I noen tilfeller kan også morsmålseksamen brukes som programfag på VG2 og VG3, se nedenfor. 

 Hvilke fag kan jeg ta morsmålseksamen i? 

Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør hvilke språkfag man kan ta morsmålseksamen i og oversikten finner du her

NB! Du må opp til både skriftlig eksamen (gjennomføres på F21) og muntlig eksamen (gjennomføres på en annen skole og da vanligvis om ettermiddagen/kvelden).  

Hvilket nivå må jeg melde meg opp til? 

·         Hvis du fikk standpunktkarakter i fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) på ungdomsskolen, må du melde deg opp i minimum nivå I.  

 Nivå II og nivå III, kan i dette tilfellet brukes som programfag på VG2 og VG3. 

·         Hvis du ikke fikk standpunktkarakter i fremmedspråk på ungdomsskolen, må du melde deg opp i minimum nivå II.  

 Nivå III kan i dette tilfellet brukes som programfag på VG3. 

NB!  

·         Elever som hadde engelsk fordypning på ungdomsskolen, må melde seg opp i nivå II. 

·         Underliggende nivåer blir også godkjent automatisk, men på vitnemålet føres de med karakteren FR (fritatt). Dette betyr for eksempel at hvis du går opp i og består nivå III, har du automatisk bestått nivå II og I, se Utdanningsdirektoratet   

Hvis du ønsker å bruke morsmålseksamen som programfag 

Det er mulig å bruke morsmålseksamen som programfag på VG2 og VG3 og også få tilleggspoeng:  

Hvis du: 

1.      ikke hadde fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på ungdomsskolen og heller ikke har et annet fremmedspråk enn engelsk på VGS: 

·         Morsmålsekamen i nivå II - blir et fellesfag som gir totalt 0 tilleggspoeng.  

·         Morsmålskesamen i nivå III - blir et programfag som gir totalt 1 tilleggspoeng.   

2.       ikke hadde fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på ungdomsskolen men har fremmedspråk nivå I+II (i tillegg til engelsk) på VGS: 

·         Morsmålsekamen i nivå I - blir et programfag som gir totalt 0,5 tilleggspoeng.  

·         Morsmålseksamne i nivå II - blir et programfag som gir totalt 1 tilleggspoeng 

·         Morsmålskesamen i nivå III – blir et programfag som gir totalt 1,5 tilleggspoeng.  

3.       hadde fremmedspråk på ungdomsskolen men har ikke noe annet fremmedspråk enn engelsk på VGS: 

·         Morsmålseksamen i nivå I - blir et fellesfag som gir 0 tilleggspoeng. 

·         Morsmålsekamen i nivå II – blir et programfag som gir totalt 0,5 tilleggspoeng. 

·         Morsmålskesamen i nivå III- blir et programfag som gir totalt 1,5 tilleggspoeng 

4.       hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og også har et annet fremmedspråk enn engelsk på VGS: 

·         Morsmålseksamen i nivå I - blir et programfag som gir totalt 0,5 tilleggspoeng. 

·         Morsmålsekamen i nivå II - blir et progamfag som gir totalt 1 tilleggspoeng.  

·         Morsmålskesamen i nivå III - blir et programfag som gir totalt 1,5 tilleggspoeng.  

For mer informasjon om tilleggspoeng, se Samordna opptak

Hvordan melder jeg med opp? 

Du melder deg opp ved å fylle ut påmeldingsskjemaet som ligger i resepsjonen på F21. Skolen anbefaler sterkt at elever melder seg opp til morsmåleksamen om høsten på VG2.  

Hvis morsmålskesamen skal brukes som et programfag på VG2/VG3, må du også fylle ut skjemaet som heter "Søknad om status som deltidselev".  

NB! Det er ikke mulig å bytte ut et programfag på VG2 som du allerede har fått standpunktkarakter i med morsmålseksamen. 

Det er gratis å gå opp til morsmålseksamen én gang i hvert nivå, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål. Det er også bare mulig å gå opp i morsmålsekamen på F21 om høsten da gjennomføring av morsmålseksamen kan kollidere med gjennomføring av ordinær eksamen om våren. 

Dato: 

Frist for å melde seg opp gjennom skolen er 10.september 2020. 

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettside