Hovedseksjon

Særskilt tilrettelagt opplæring - elever med fortrinnsrett

F21 skolegård

Skolen har en klasse med 10 elevplasser for elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbudet tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) med blant annet fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og mediefag. Skolen legger stor vekt på å styrke elevenes grunnleggende kompetanse. Opplæringen kan ha avvik fra lærerplanen i noen/ alle fag.

Alle elever har en individuell opplæringsplan. For å kunne søke dette tilbudet må søkeren ha en sakkyndig vurdering fra PPT. Utdanningsprogrammet krever at elevene har grunnleggende lese og skriveferdigheter, og de må ha spesiell interesse for mediefag (foto, film, programvare for redigering etc).

Undervisningen foregår med tett oppfølging av lærer og assistent. Vi legger stor vekt på praktiske ferdigheter i alle fag, også innenfor bruk av IKT og kost/matlaging. Vi arbeider både med hver enkelt elev og med gruppa som helhet, for å trene elevene til samarbeid og selvstendighet, og til å representere seg selv i ulike sammenhenger.

Et viktig mål med utdanningen er at eleven skal oppnå kompetanse til å få arbeid i bedrift eller arbeid i vernet bedrift. Skolen samarbeider med elev, foresatte, bydel og eventuelt andre instanser slik at eleven blir mest mulig selvstendig på veien mot voksen- og arbeidsliv. I løpet av tredje skoleår kan det bli aktuelt med praksis-plass eller utplassering i arbeidsliv.

Elevene vurderes etter kompetansemålene i fagplanen for VG1IM.

Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med skolen for mer informasjon om tilbudet, samt avtale tid for å komme på besøk i god tid før innsøking.

Kontaktpersoner er rådgiver Magnus Øverland Knudsen og trinnansvarlig Monika Julsrud

Fakta om tilbudet

Utdanningsprogram:

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)

Fag:

Norsk

Matematikk

Naturfag

Samfunnskunnskap

Kroppsøving

Mat og helse

Konseptutvikling og programmering

Produksjon og historiefortelling

Teknologiforståelse

Yrkesfaglig fordypning

Kontaktpersoner

Trinnansvarlig:

Monika Julsrud

monika.julsrud@osloskolen.no 

 

Rådgiver:

Magnus Øverland Knudesen

magnus.knudsen@osloskolen.no