Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

Skolens mål for det rusforebyggende arbeidet:

  • Et rusfritt skolemiljø
  • Skape felles verdier og holdninger innen rusforebygging
  • Ansatte og elever har kunnskap om rus
  • Foresatte skal få informasjon om rus på alle trinn
  • Skape en konsekvent holdning til rusmidler og skolearbeid
  • Formidle et tilbud om hjelp og behandling som er tilpasset den enkelte
  • Alle elever og ansatte ved skolen skal reagere på bruk av rus på skolen og i nærmiljøet
  • Ansatte elever og foresatte skal kjenne til gjeldende lovverk om alkohol og rus (Alkoholloven og Straffeloven).

Se rusplanen for Fyrstikkalleen skole

Rusplan Fyrstikkalleen skole