Hovedseksjon

Politiets forebyggende tjeneste

F21 samarbeider med politiets forebyggende tjeneste på mange områder. Dette kan for eksempel være saker innenfor

  • Mobbing/konflikter
  • Rus
  • Vold
  • Nettvett
  • Tyveri

Politiet legger vekt på at de skal drive forebyggende arbeid på skolen. De er ikke ute etter å "ta" noen, men ønsker å hjelpe de unge inn på riktig spor og til å ta gode valg. Terskelen for å ta kontakt med politiet skal derfor være lav og føles ufarlig.

Politikontakten på F21 her Gørild Presthus. For å komme i kontakt med henne kan dere ta kontakt med ledelsen på skolen, eller dere kan ta kontakt med Gørild direkte.

Epost: go.presthus@politiet.no
Tlf: 950 27 307

Politikontakt på F21

Gørild Presthus er politikontakt på Fyrstikkalleen skole. 

Epost: go.presthus@politi.no

Tlf: 950 27 307