Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Elevene får gi en tilbakemelding på: 

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgivning

På videregående skal Elevundersøkelsen gjennomføres i klassens time 12. november og på ungdomsskolen i løpet av uke 46. Resultatene blir lagt frem for Skolemiljøutvalg, FAU og Driftsstyret, etter at de er behandlet i alle klasser og i Elevrådene ved skolen. 

For mer informasjon om Elevundersøkelsen gå inn her