Utdanningstorget

Fem videregåendeskoleelever

Våre elever på 10. trinn har besøkt Utdanningstorget, men Utdanningstorget er også åpent for foresatte som vil lære mer om videregående opplæring.

Yrkes-NM og Utdanningstorget

Velkommen!

Vennlig hilsen

rådgiverne på F21