"Ta-ordet" - konkurransen

Sajida Dakhil

Vinneren av "Ta-ordet"-konkurransen er Sajida Dakhil!

Vi gratulerer!

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av ta ordet 2020 holdt en appell som fanget tilhørerne fra første stund. Taleren snakket fritt fra manus. Hun hadde et dempet kroppsspråk der de viktigste poengene ble understreket av trykk på meningsbærende ord samt insisterende oppfordringer.

Taleren har stor troverdighet. Hun bruker personlige erfaringer fra sitt liv som flyktning som eksempler i teksten. Hun er insisterende når hun henvender seg direkte til oss. Vi har alle en plikt til å hjelpe, bidra og støtte mennesker på flukt. Hun bruker kontraster i talen sin, og underbygger påstander med fakta og statistikk. Talen har en klar struktur og en rød tråd. Hun bruker gjentakelser og språklige bilder. Hun berører oss og forplikter oss.

Taleren viser MOT ved å bruke egen historie, hun vil at vi skal ta iMOT flyktninger, og hun viser MOT ved å være direkte i sin oppfordring til tilhøreren: "Du har en plikt!"

Vi er stolt og imponert over Sajida.