Virkelighetslitteratur

Eldre på Vålerenga Bo- og servicesenter og elever fra F21

Hvordan er det å være ung i 2019 i Oslo? Hva tenker de unge på? Hva kan vi lære av å snakke med de eldre? Hvem er jeg i møte med de andre? Denne våren skal vi jobbe med biografi og selvbiografi på 9. trinn ved Fyrstikkalléen skole. Elevene har fått velge mellom å skrive sin selvbiografi eller biografien til en eldre person i bydelen. I mai blir det boklansering, men frem til da skal vi jobbe i prosess for å utvikle alle elevene som gode skrivere.

Tidligere har flere av lærerne på trinnet vært med på å lage biografi for eldre. I denne omgang utvider vi med å la elevene velge å skrive om eget liv. Prosjektet kommer til å inneholde intervju, prosesskriving, redigering og design. Allerede ser vi spennende historier som vokser frem. Tilsammen blir det tre besøk hos de eldre for de som jobber med å skrive biografi. Elevene som har valgt å skrive selvbiografi skal også gjennomføre et intervju med en person som har vært eller er viktig i livet deres. I dette prosjektet jobber vi også med å hente inspirasjon fra andre tekster, film, teater og hverandre.

I skolen er det ikke bare viktig hva en skriver om og hvordan en skriver, men det er også viktig å ha en mening for å skrive. Nå skriver vi for å få dokumentert ungdommene sine tanker, på tvers av generasjoner. Det gjør at ungdom både får uttrykket sin identitet, men også finner sin plass i den norske historien. I arbeidet med norskfaget på Fyrstikkalléen skole er vi opptatt av at våre elever både forstår verden, men også at verden forstår dem.