Til alle foresatte på F21

Elever som sitter ute

Pga situasjonen rundt korona og smittevern, vil foreldremøtene på 9.trinn, 10.trinn, Vg1, Vg2 dessverre utsettes på ubestemt tid. Les mer om smittevernsrutiner på skolens hjemmeside. Smittevern

Skolen har laget en liten film som vi anbefaler alle foresatte å se. Her møter du ansvarlige ledere som presenterer skolens satsningsområder.

Se video for videregående her.  

Se video for grunnskolen her her.

Vi oppfordrer alle foresatte på Vg1 til å sette seg inn i fraværsreglementet.

Klassens kontaktlærer vil ta kontakt med foresatte i løpet av de to første ukene av skolestart. Ta gjerne kontakt med kontaktlærere på mail dersom det er noe dere lurer på. Mailadresser finner dere på skolens hjemmeside.

Vi gleder oss til et trygt og godt skoleår med ungdommen deres!